• PI4CGR is zoals u weet de call van de Commissie Gehandicapte Radioamateurs. Deze VERON-commissie is jaren geleden opgericht, om het ook gehandicapten mogelijk te maken zich als volwaardig amateur te ontpoppen.
  • De CGR voorziet in speciale gevallen ook in apparatuur die voor een bepaalde periode gebruikt mag worden.
  • Regelmatig wordt er een samenkomst gehouden om onder elkaar ervaringen uit te wisselen en met de door de stichting aangeboden apparatuur verbindingen te maken VHF-UHF en HF. Tijdens deze reünies worden zij bijgestaan door een aantal bestuursleden en vrijwilligers.
  • Dat gebeurt b.v. door: het opstellen van apparatuur en antennes, het bijstaan en adviseren tijdens de verbindingen en bouwprojecten en hulp tijdens het ontbijt en diner.