COMMISSIE VOOR GEHANDICAPTE RADIOAMATEURS

De VERON voert een actief beleid met betrekking tot gehandicapte radioamateurs.
In verband hiermee is er een Commissie voor Gehandicapte Radioamateurs (CGR) met de volgende doelstelling:

 • De CGR spoort belangstellende gehandicapte radioamateurs op, leidt ze op tot zend-amateurs en verzorgt een onderlinge band.
 • De CGR inventariseert aanpassingen aan radiozend- en ontvangstapparatuur ten behoeve van gehandicapten.
 • De CGR verstrekt of geeft apparatuur in bruikleen aan daarvoor in aanmerking komende gehandicapte radioamateurs.
 • De CGR geeft de mogelijkheid aangepast les te geven aan gehandicapte mensen die niet de mogelijkheid hebben een normale cursus te volgen.
 • Deze opleiding kan worden geleverd op een DVD met eenvoudige leerstof. Wij adviseren om contact te zoeken met een afdeling bij u in de buurt om verder geholpen te worden.
 • Hoe de leerstof op DVD te verkrijgen is en hoe u een examen moet aanvragen wordt hieronder uitgelegd.

Voor meer informatie over de opleidingen:
Voorzitter
Loek Geertsen, PA9LUC
Postbus 2213, 2301 CE  LEIDEN

 

Aangepaste opleiding en zendexamen
Voor de aspirant zendamateur met een lichamelijke of geestelijke beperking bestaat een aangepaste opleiding en een aangepast examen. Of u in aanmerking komt voor deze opleiding en examen leest u in deze brief.

Aangepaste opleiding
De Commissie Gehandicapte Radioamateurs (CGR (*)) geeft een speciale simpele CD uit, waarin lesstof is opgenomen die gericht is op het begeleiden van radioamateurs met een geestelijke of lichamelijke handicap. U kunt deze DVD aanvragen bij de secretaris van de CGR. De CD wordt alleen verstuurd na overleg van een kopie van uw geldig lidmaatschap van de VERON.

Aangepast examen
Het CBR neemt het aangepaste examen af. Om in aanmerking te komen voor dit examen dient u een aanvraag in te dienen bij het CBR. Voor het aanvragen van een aangepast examen leest u de gegevens verder in dit schrijven.

Veel gestelde vragen:

 • Vraag: Hoe kan men de leerstof aanvragen?
 • Antwoord: U stuurt een brief of een mailtje naar de secretaris van de CGR waarin u aangeeft dat u lichamelijke of geestelijke beperking hebt en dat u graag de leerstof wilt ontvangen. U dient een copie van uw geldig VERON lidmaatschapskaart mee te sturen. Kunt u dit niet overhandigen dan kunnen wij u niet voorzien van de gewenste leerstof.
 • Vraag: Wat ontvangt de aanvrager?
 • Antwoord: De aanvrager ontvangt een DVD met daarop de complete leerstof
 • Vraag: Begeleidt de CGR de kandidaten?
 • Antwoord: De CGR biedt alleen een cursus aan. De kandidaat zal zelf voor een begeleider moeten zorgen in of zijn kennissenkring of bij een afdeling in de buurt van de woonplaats van de kandidaat.
 • Vraag: Kan de CGR de kandidaten aan een licentie helpen?
 • Antwoord: De CGR heeft geen enkele invloed op het verloop van het examen. Zij kan dit dus niet “regelen”. De voorbereiding van de kandidaat op het examen bepaalt de uitslag.
 • Vraag: Heeft het zin om mijn ziektebeeld aan de CGR door te geven
 • Antwoord: Neen, met die informatie kan de CGR niets doen.
 • Vraag: Waar wordt het examen afgenomen?
 • Antwoord: Waar het examen wordt afgenomen ligt aan de situatie van de examenkandidaat. Het Agentschap Telecom overlegt met de Stichting
  Radio Examens (SRE) waar het examen wordt afgenomen.
 • Meer hierover kunt u lezen op de website van de Stichting RadioExamens:
  https://radio-examen.nl/?page_id=43

Adresgegevens van de GCR:
• Email: secretaris.cgr@gmail.com

Vergeet niet uw adresgegevens en registratienummer van de VERON, te vermelden in uw brief of email. Zonder volledig adres sturen wij geen DVD naar u op (ook als u per email een bericht stuurt). Soms proberen mensen ons per telefoon te benaderen, dat stellen wij niet op prijs, omdat de meesten van ons nog werken en niet altijd tijd hebben om u te antwoorden.

Namens de secretaris van de Commissie Gehandicapte Radioamateurs
Joop PA1JLG

(*): De CGR (Commissie Gehandicapte Radioamateurs) is een zelfstandige commissie van de VERON en legt verantwoording af aan het Hoofdbestuur.