COMMISSIE VOOR GEHANDICAPTE RADIOAMATEURS

De VERON voert een actief beleid met betrekking tot gehandicapte radioamateurs.
In verband hiermee is er een Commissie voor Gehandicapte Radioamateurs (CGR) met de volgende doelstelling:

  • De CGR spoort belangstellende gehandicapte radioamateurs op, leidt ze op tot zend-amateurs en verzorgt een onderlinge band.
  • De CGR inventariseert aanpassingen aan radiozend- en ontvangstapparatuur ten behoeve van gehandicapten.
  • De CGR verstrekt of geeft apparatuur in bruikleen aan daarvoor in aanmerking komende gehandicapte radioamateurs.
  • De CGR geeft de mogelijkheid aangepast les te geven aan gehandicapte mensen die niet de mogelijkheid hebben een normale cursus te volgen.
  • Deze opleiding kan worden geleverd op een DVD met eenvoudige leerstof. Wij adviseren om contact te zoeken met een afdeling bij u in de buurt om verder geholpen te worden.
  • Hoe de leerstof op DVD te verkrijgen is en hoe u een examen moet aanvragen wordt hieronder uitgelegd.

Voor meer informatie over de opleidingen:
Voorzitter
Loek Geertsen, PA9LUC
Postbus 2213, 2301 CE  LEIDEN