Eric-Jan Geertsen PA1EJ ontvangt Gouden Speld van Veron

Tijdens de jaarlijkse barbecue van Veron afdeling Leiden, werd Eric-Jan Geertsen PA1EJ naar voren geroepen door Hoofdbestuurslid Peter Zwamborn PE1GEX, die daar ‘toevallig’ aanwezig was. Lees meer

Frans Knapen overleden

Deze week ontvingen we het droevige bericht dat Frans Knapen is overleden.
Frans was al jaren een trouwe gast tijdens het CGR-weekend in Ermelo.

Wij wensen zijn vrouw Gonny, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

We zullen Frans missen want hij was altijd duidelijk aanwezig
en genoot van het weekend in Ermelo

De Dennenheulgangers.

 

CGR weekend 2022

Eindelijk kon het CGR weekend in Ermelo weer doorgaan, na een paar jaar coronaperikelen.

Tijdens het weekend waren er weer een aantal soldeerprojecten zoals een QRM-killer en het bouwen van een aktive antenne.

Van het weekend maakten we een video impressie die u hieronder kunt bekijken.

Uitnodiging voor het weekend Dennenheul 2022

Voorgeschiedenis
Lange tijd geleden had de VERON een groep zendamateurs samengevoegd (later opgericht als Commissie Gehandicapte Radioamateurs, de CGR) om een aantal VERON-leden, die op de reguliere wijze steeds voor het zendexamen zakten of vanwege hun handicap zelfs niet konden deelnemen aan een regulier examen, te begeleiden om radiozendamateur te kunnen worden. Ter aanvulling van hun gevolgde cursus, kwamen de examenkandidaten bij elkaar in Dennenheul, een conferentiehotel dat speciaal aangepast is voor blinden en slechtzienden. Daar werden zij toen een week lang bijgestaan door hun cursus(bege-)leiding en examinatoren. De kandidaten konden aan de aanwezige radiozendamateurs de laatste vragen stellen. Als afsluiting van die cursusweek in Dennenheul werd per examenkandidaat, voor zowel het technische deel en/of voor het CW-deel, afzonderlijk een officieel maar aangepast examen afgenomen.

Na een keer een reünie te hebben gehouden onder een aantal ‘Dennenheul-deelnemers’ ontstond de behoefte voor een soortgelijke bijeenkomst. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een jaarlijks CGR-weekend van VERON-leden met een beperking, begeleid door de CGR.

Voor wie is het weekend in Dennenheul bestemd?
Vanwege Corona kon de CGR geen weekend organiseren, maar dit jaar kan het weekend weer georganiseerd worden door sponsoring van het VERON Fonds. Het CGR-weekend is niet alleen voor VERON-leden die toentertijd cursus en examen hebben gedaan in Dennenheul. Het CGR-weekend is voor VERON-leden met een handicap of beperking.

Bij opgave van naam, e-mailadres en telefoonnummer graag de aard van beperking vermelden in verband met eventuele verzorging (eigen begeleiding) en aanpassingen aan de slaapgelegenheid.

Opgave voor dit weekend: Aanmelden bij de secretaris van de CGR (zie hieronder) en graag, in verband met het regelen van diverse zaken, uiterlijk vóór 1 oktober 2022.

Pas na telefonische bevestiging door de CGR is uw deelname definitief.

Het CGR-weekend in Dennenheul is dit jaar gepland van vrijdag 18 november t/m maandag 21 november 2022.

Het doel van het weekend
Voorop gesteld gaat het om een gezellig samen zijn (onderling QSO), het maken van radioverbindingen, ervaringen uitwisselen met het oog op belemmeringen als gevolg van de handicap of beperking en daar oplossingen voor vinden of eventueel ideeën aanreiken.

Cursistbegeleider
Mondjesmaat krijgt de CGR de vraag of er hulp of begeleiding is aan cursisten met een beperking voor bij de studie voor zowel de N-en F registratie. Wij moeten helaas nog nee antwoorden, omdat we binnen de commissie geen begeleiding hebben.

Bent u diegene die de CGR kan en wil helpen bij deze begeleiding? Neem dan even contact met ons op.

Opgave Dennenheul
Secretaris
Joop Lankhaar, PA1JLG
Hoefstraat 34
4265 HV  GENDEREN
pa1jlg@veron.nl

of   
Loek Geertsen, PA9LUC
Postbus 2213
2301 CE  LEIDEN
swl.ham@xs4all.nl

 

Na lange tijd weer een bijeenkomst in Dennenheul ?

Na een paar jaar geen bijeenkomsten te hebben gehad in Ermelo, door de Dennenheulgangers i.v.m. het  Coronatijdperk, is er weer een lichtpuntje te zien aan de horizon.

De meeste activiteiten zijn weer opgang gekomen en het ziet er naar uit dat ook de Dennenheulgangers weer actief zullen gaan worden. Binnenkort zal daar over een vergadering plaatsvinden.

We houden u op de hoogte via Elektron waar normaalgesproken de uitnodiging in zal komen te staan.

 

Coronatijd

Net zoals veel verenigingen heeft ook de CGR te maken gehad met de Coronabeperkingen. Er konden lange tijd geen visueel contacten worden gemaakt met de leden uit onze groep.

Maar ook onder de CGR-leden zijn er slachtoffers te betreuren in de afgelopen anderhalf jaar en we wensen de familieleden dan ook alle sterkte toe om met dit verlies om te gaan.

Bijeenkomsten zoals de bijeenkomsten in Dennenheul (Ermelo)konden helaas niet doorgaan.

We hopen dat we dit jaar weer een bijeenkomst kunnen organiseren maar zeker is dat nog niet.

We houden u hier op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de CGR.

Tjeerd PA3GNZ ontvangt gouden speld

Tijdens het CGR weekend, georganiseerd door de commissie gehandicapte radioamateurs, heeft Tjeerd PA3GNZ de gouden speld ontvangen uit handen van de algemeen voorzitter van de VERON. Tjeerd ontvangt deze speld voor zijn jaren lange inzet voor de commissie gehandicapte radioamateurs. Tjeerd van harte gefeliciteerd en bedankt voor jouw inzet voor de vereniging.

Uitnodiging voor een weekend Dennenheul 2019

Voorgeschiedenis

De VERON heeft jaren geleden een groep zendamateurs (later opgericht als Commissie Gehandicapte Radioamateurs, de CGR) samengevoegd om een aantal VERON-leden, die op de reguliere wijze steeds voor het zendexamen zakten of vanwege hun handicap zelfs niet konden deelnemen aan een regulier examen, te begeleiden om radiozendamateur te kunnen worden. De examenkandidaten kwamen toen bij elkaar in Dennenheul, een conferentiehotel dat speciaal aangepast is voor blinden en slechtzienden. Als afsluiting van hun gevolgde cursus, werden zij daar toen een week lang bijgestaan door hun cursus(bege-)leiding en examinatoren. De kandidaten konden aan de aanwezige radiozendamateurs de laatste vragen stellen. Als afsluiting van die cursusweek in Dennenheul werd per examenkandidaat, voor zowel het technische deel en/of voor het CW-deel, afzonderlijk een officieel maar aangepast examen afgenomen.

Na een keer een reünie te hebben gehouden onder een aantal ‘Dennenheul-deelnemers’ ontstond de behoefte voor een soortgelijke bijeenkomst. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een jaarlijks CGR-weekend van VERON-leden met een beperking, begeleid door de CGR.

Voor wie is het weekend in Dennenheul bestemd?
De CGR kan ook dit jaar dit weekend organiseren door sponsoring van het VERON Fonds. Daarom is het CGR-weekend voor VERON-leden die in het verleden in Dennenheul hun examen hebben gedaan of zij die later met behulp van de CGR de cursus hebben gevolgd en op andere wijze dan het reguliere examen hun examen hebben gedaan.

Bij opgave naast naam, e-mailadres en telefoonnummer graag de aard van beperking vermelden in verband met eventuele verzorging (eigen begeleiding) en aanpassingen aan de slaapgelegenheid.

Opgave voor dit weekend: Aanmelden bij de secretaris van de CGR (zie hieronder) en graag, in verband met het regelen van diverse zaken, uiterlijk vóór 1 oktober 2019.

Pas na telefonische bevestiging door de CGR is uw deelname definitief.

Het CGR-weekend in Dennenheul is dit jaar gepland van vrijdag 22 november 2019 t/m maandag 25 november 2019.

Het doel van het weekend
Voorop gesteld gaat het om een gezellig samen zijn (onderling QSO), het maken van radioverbindingen, ervaringen uitwisselen met het oog op belemmeringen als gevolg van de handicap of beperking en daar oplossingen voor vinden of eventueel ideeën aanreiken.

Cursistbegeleider
Mondjesmaat krijgt de CGR de vraag of er hulp of begeleiding is aan cursisten met een beperking voor bij de studie voor zowel de N-en F registratie. Wij moeten helaas nog nee antwoorden.
Bent u diegene die de CGR kan en wil helpen bij deze begeleiding? Neem dan even contact met ons op.

Opgave Dennenheul

Secretaris:
Joop Lankhaar (PA1JLG),
Hoefstraat 34, 4265HV GENDEREN
cgr@veron.nl

of
Loek Geertsen, PA9LUC
Postbus 2213
2301 CE  LEIDEN
swl.ham@xs4all.nl

 

Dennenheul weekend weer prima verlopen

ERMELO – In het weekend  van 9 t/m 12 november 2018 werd het Dennenheul weekend gehouden voor de deelnemers van de CGR. Vrijdagmiddag Werd het antenne park opgezet met 2 langdraad antennes (G5RV) en een rondstraler voor 2/70. Binnen werden de zendontvangers opgesteld voor spraak en digitale technieken. Rond 15.00 uur kwamen de eerste gasten aan die werden opgevangen door de dames. Nadat alles was geïnstalleerd was het tijd voor de inwendige mens en genoten we van de warme maaltijd. Lees meer

Radiostation PI4CGR actief in Dennenheul (Ermelo)

PSK station
Foto: Joop PA1JLG

ERMELO – In het weekend van 9 t/m 12 november is weer het weekend voor de Dennenheulgangers, een jaarlijks evenement voor de gehandicapten onder de zendamateurs. Vrijdag middag worden de antennes en radio’s geïnstalleerd en ’s avonds zullen de eerste verbindingen worden gemaakt. Zoals gebruikelijk worden er twee langdraad antennes opgehangen voor de HF banden, waarvan één bedoeld is voor de digitale verbindingen en één langdraad antenne voor de spraak verbindingen. Verder worden er twee antennes geplaatst voor VHF/UHF. Lees meer