Uitnodiging voor het weekend Dennenheul 2022

Voorgeschiedenis
Lange tijd geleden had de VERON een groep zendamateurs samengevoegd (later opgericht als Commissie Gehandicapte Radioamateurs, de CGR) om een aantal VERON-leden, die op de reguliere wijze steeds voor het zendexamen zakten of vanwege hun handicap zelfs niet konden deelnemen aan een regulier examen, te begeleiden om radiozendamateur te kunnen worden. Ter aanvulling van hun gevolgde cursus, kwamen de examenkandidaten bij elkaar in Dennenheul, een conferentiehotel dat speciaal aangepast is voor blinden en slechtzienden. Daar werden zij toen een week lang bijgestaan door hun cursus(bege-)leiding en examinatoren. De kandidaten konden aan de aanwezige radiozendamateurs de laatste vragen stellen. Als afsluiting van die cursusweek in Dennenheul werd per examenkandidaat, voor zowel het technische deel en/of voor het CW-deel, afzonderlijk een officieel maar aangepast examen afgenomen.

Na een keer een reünie te hebben gehouden onder een aantal ‘Dennenheul-deelnemers’ ontstond de behoefte voor een soortgelijke bijeenkomst. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een jaarlijks CGR-weekend van VERON-leden met een beperking, begeleid door de CGR.

Voor wie is het weekend in Dennenheul bestemd?
Vanwege Corona kon de CGR geen weekend organiseren, maar dit jaar kan het weekend weer georganiseerd worden door sponsoring van het VERON Fonds. Het CGR-weekend is niet alleen voor VERON-leden die toentertijd cursus en examen hebben gedaan in Dennenheul. Het CGR-weekend is voor VERON-leden met een handicap of beperking.

Bij opgave van naam, e-mailadres en telefoonnummer graag de aard van beperking vermelden in verband met eventuele verzorging (eigen begeleiding) en aanpassingen aan de slaapgelegenheid.

Opgave voor dit weekend: Aanmelden bij de secretaris van de CGR (zie hieronder) en graag, in verband met het regelen van diverse zaken, uiterlijk vóór 1 oktober 2022.

Pas na telefonische bevestiging door de CGR is uw deelname definitief.

Het CGR-weekend in Dennenheul is dit jaar gepland van vrijdag 18 november t/m maandag 21 november 2022.

Het doel van het weekend
Voorop gesteld gaat het om een gezellig samen zijn (onderling QSO), het maken van radioverbindingen, ervaringen uitwisselen met het oog op belemmeringen als gevolg van de handicap of beperking en daar oplossingen voor vinden of eventueel ideeën aanreiken.

Cursistbegeleider
Mondjesmaat krijgt de CGR de vraag of er hulp of begeleiding is aan cursisten met een beperking voor bij de studie voor zowel de N-en F registratie. Wij moeten helaas nog nee antwoorden, omdat we binnen de commissie geen begeleiding hebben.

Bent u diegene die de CGR kan en wil helpen bij deze begeleiding? Neem dan even contact met ons op.

Opgave Dennenheul
Secretaris
Joop Lankhaar, PA1JLG
Hoefstraat 34
4265 HV  GENDEREN
pa1jlg@veron.nl

of   
Loek Geertsen, PA9LUC
Postbus 2213
2301 CE  LEIDEN
swl.ham@xs4all.nl

 

Uitnodiging voor een weekend Dennenheul 2019

Voorgeschiedenis

De VERON heeft jaren geleden een groep zendamateurs (later opgericht als Commissie Gehandicapte Radioamateurs, de CGR) samengevoegd om een aantal VERON-leden, die op de reguliere wijze steeds voor het zendexamen zakten of vanwege hun handicap zelfs niet konden deelnemen aan een regulier examen, te begeleiden om radiozendamateur te kunnen worden. De examenkandidaten kwamen toen bij elkaar in Dennenheul, een conferentiehotel dat speciaal aangepast is voor blinden en slechtzienden. Als afsluiting van hun gevolgde cursus, werden zij daar toen een week lang bijgestaan door hun cursus(bege-)leiding en examinatoren. De kandidaten konden aan de aanwezige radiozendamateurs de laatste vragen stellen. Als afsluiting van die cursusweek in Dennenheul werd per examenkandidaat, voor zowel het technische deel en/of voor het CW-deel, afzonderlijk een officieel maar aangepast examen afgenomen.

Na een keer een reünie te hebben gehouden onder een aantal ‘Dennenheul-deelnemers’ ontstond de behoefte voor een soortgelijke bijeenkomst. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een jaarlijks CGR-weekend van VERON-leden met een beperking, begeleid door de CGR.

Voor wie is het weekend in Dennenheul bestemd?
De CGR kan ook dit jaar dit weekend organiseren door sponsoring van het VERON Fonds. Daarom is het CGR-weekend voor VERON-leden die in het verleden in Dennenheul hun examen hebben gedaan of zij die later met behulp van de CGR de cursus hebben gevolgd en op andere wijze dan het reguliere examen hun examen hebben gedaan.

Bij opgave naast naam, e-mailadres en telefoonnummer graag de aard van beperking vermelden in verband met eventuele verzorging (eigen begeleiding) en aanpassingen aan de slaapgelegenheid.

Opgave voor dit weekend: Aanmelden bij de secretaris van de CGR (zie hieronder) en graag, in verband met het regelen van diverse zaken, uiterlijk vóór 1 oktober 2019.

Pas na telefonische bevestiging door de CGR is uw deelname definitief.

Het CGR-weekend in Dennenheul is dit jaar gepland van vrijdag 22 november 2019 t/m maandag 25 november 2019.

Het doel van het weekend
Voorop gesteld gaat het om een gezellig samen zijn (onderling QSO), het maken van radioverbindingen, ervaringen uitwisselen met het oog op belemmeringen als gevolg van de handicap of beperking en daar oplossingen voor vinden of eventueel ideeën aanreiken.

Cursistbegeleider
Mondjesmaat krijgt de CGR de vraag of er hulp of begeleiding is aan cursisten met een beperking voor bij de studie voor zowel de N-en F registratie. Wij moeten helaas nog nee antwoorden.
Bent u diegene die de CGR kan en wil helpen bij deze begeleiding? Neem dan even contact met ons op.

Opgave Dennenheul

Secretaris:
Joop Lankhaar (PA1JLG),
Hoefstraat 34, 4265HV GENDEREN
cgr@veron.nl

of
Loek Geertsen, PA9LUC
Postbus 2213
2301 CE  LEIDEN
swl.ham@xs4all.nl

 

Overzicht DvdRA

Op 3 november 2018 vindt de 58ste Dag voor de RadioAmateur plaats.

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud).

  • 09.00 uur Aanvang kaartverkoop
  • 09.30 Hal open
  • 10.30 – 11.30 Suyderseezaal. Officiële opening en toespraak door de Algemeen Voorzitter van de VERON, Remy Denker PA3AGF. – Bekendmaking van de RadioAmateur 2017 door het Wetenschappelijk Radiofonds Veder. De considerans zal door Peter-Tjerk de Boer PA3FWM worden uitgesproken.
  • 11.45 – 12.45 Lezing: ‘Resultaten van de Veron-ruismetingen op de HF banden in Nederland’ door Peter Zwamborn PE1EX en Koos Fockens PA0KDF, beiden namens de EMC/EMF commissie.
  • 11.45 – 12.45 Hanzezaal. Morse Challenge onder leiding van Hans Remeeus PA0Q en Ad Wouterson PA2PCH.
  • 13.00 – 14.00 Suyderseezaal. Lezing: ‘Van Arduino workschop  naar ham project’ door Cor Struyk en Bert Minderman PA1BM.
  • 14.15 – 15.15 Suyderseezaal. Lezing ‘Low Band DX-ing’ door Remco den Besten PA0FYM.
  • 16.00 – 17.00 Suyderseezaal. Trekking prijzen van de VERON loterij.

Dag voor de Radio Amateur (DvdRA)

dvdra Dag voor de radioamateur 2019Dag voor de Radio Amateur (DvdRA)

Op zaterdag 3 november 2018 van 9.30-17.00 uur in de IJsselhallen te Zwolle

Na een aantal jaren afwezig te zijn geweest zal dit jaar de Commissie Gehandicapte Radioamateurs (CGR) weer een stand bezetten in de IJsselhallen te Zwolle.

Denneheul weekend CGR

Denneheul weekend CGR

Van vrijdag 9  t/m maandagmorgen 12 november houden wij weer ons traditionele Denneheul weekend,waar een compleet radiostation wordt opgebouwd voor spraak en digitale technieken. We zullen dan onze Call PI4CGR gebruiken. Voor PSK zijn wij actief op de korte golf banden op de daarvoor bestemde frequenties.