Wat wordt bedoeld met handicap

De CGR stelt dat het hebben van een handicap geen belemmering is voor het uitoefenen van de hobby. Het begrip gehandicapte radioamateur (handiham) is als volgt omschreven:

  • Visueel gehandicapten.
    Dit wil zeggen blinde en zeer slechtziende personen. Het is duidelijk dat deze handihams de hobby vrijwel volledig kunnen benutten, mits de apparatuur is aangepast.
  • Auditief gehandicapten.
    Dove radioamateurs kunnen natuurlijk niet deelnemen aan spraak-qso’s, maar de algemene toepassing van computers maakt het voor hen mogelijk deel te nemen aan packet, amtor, rtty en sstv.
  • Motorisch gehandicapten.
    Hierbij is er onderscheid tussen gehandicapten die moeite hebben met hanteren van de seinsleutel en gehandicapten die moeite hebben bij het bedienen van hun apparatuur en/of onmogelijk hun apparatuur en antennes zelf kunnen plaatsen. In het laatste geval fungeert de CGR uitsluitend als aanspreekpunt en wordt er doorverwezen naar de betreffende afdeling.